साबधान ! सवारी चालक अनुमती पत्र खारेज हुन बाट बचौँ ।

ट्राफिक नियमको पालना गरौं ।

  •   १ वर्ष अघि | १७ माघ २०७९, मङ्लबार

नेपाल सरकार यातातात व्यवस्था विभागले हाल सवारी/ ड्राइभिङ गर्दा ट्राफिक नियमको पालना नगर्नेहरु र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकको सवारी चालक अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नियम बनाएको छ । यस नियम अन्तरगत ५ पटक वा सो भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा उक्त सवारी चालकको चालक अनुमति पत्र ड्रइभिङ लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने वयवस्था रहेको छ । त्यसैले बेलैमा सजग भई ट्राफिक नियम पालना गरौं र आफ्नो लाइसेन्स खारेजिबाट बचौं । 

  • bahar@gmail.com

थप